انقلابی ام

دل نوشت...

يكشنبه, ۴ اسفند ۱۳۹۲، ۰۷:۲۵ ب.ظ

#ما-محال-است-که-از-بیعتمان-برگردیم

گمنام ، نشد ؛ بعد شهادت به روی قبر

گو شهرت ما را بنویسید: حسینی..

حال که وقت رفتن است و توفیق پیوستن به یاران و دوستان!

باشد که باعث آمرزش من شود و برایم طلب رحمت و بخشش بنماید.

آن کسانی که مسئولیتی دارندو با خون شهدا و ایثار و استقامت و کار و تلاش سربازان گمنام ، نام و عنوانی پیدا کرده اند مواظب خود باشند!

دوستان عزیز! تنها راه رسیدن به سعادت ، ترک محرمات و انجام واجبات است. راه قرب به خدا همین است و بس.

دست یکدیگر را بگیرید و راه شهدا را که همان راه رسیدن به خدای متعال است ادامه دهید.

انقلابی

1394/03/12

  • يكشنبه, ۴ اسفند ۱۳۹۲، ۰۷:۲۵ ب.ظ
  • علیرضا